Tag-arkiv: krop

My body is my tool

Min krop er mit værktøj. Jeg sagde det nok første gang for 10 år siden, nok mest ment i spøg. Men jeg har kommet til ytre sætningen mange gange siden, og i dag prøvede jeg at udforske den reele sandhed i udtrykket. Ingen garanti for at det en endegyldig sandhed.

Hvad gør min krop til mit værktøj?

I den mere filosofiske ende er kroppen dit værktøj til livet. Du kan ikke udforme den klump grov-metal du får af et liv til et spændende og givende liv, hvis du ikke har det rette værktøj til det. Og hvis du ikke har en krop kan det være lidt svært!

Hvis jeg skal nedjustere min lommefilosofi et øjeblik, og tale mere almindeligt: så er kroppen vel dit værktøj til alt i virkeligheden. Din krop giver dig muligheden for alt. Den giver dig en hjerne, som gør dig i stand til at tænke tanker, løse problemer, få nye ideer, blive ved med at køre rundt i gamle problemer(måske ikke et så godt værktøj!). Kroppen giver dig også mulighed for at bevæge dig, mærke, føle, dufte, smage, høre og se verden omkring dig.

Din krop er også dit værktøj til at arbejde – og dermed tjene penge til bolig, mad, tøj og forlystelser. Din krop er også dit værktøj til nydelse, til kærlighed og til at lære nyt.

Din krop giver dig faktisk ret meget. Den giver dig måske i virkeligheden livet? (Ja, jeg skal nok tone ned for de store ord igen).

Mit spørgsmål til mig selv, og dig min kære læser, er så: hvor gode er vi til at passe på den krop som vi har brug for i ALLE dimensioner af vores liv?
Passer du på den med den rette ernæring, træning, restituation og det rette mentale program?

Jeg vil ikke komme med nogen formaninger denne gang (Pyyyh), i stedet bare et spørgende indlæg, som måske kan sætte nogen tanker i gang i dig (og mig selv for den sags skyld).

Hav en rigtigt god dag med dit livs-værktøj. Det eneste værktøj som kan forme hvad som helst, til hvad som helst.

Livets firkløver del 3

Dette er en samling af værktøjer, der er blevet til ud fra et personligt behov, for at balancere de større områder af mit liv. Det er min overbevisning at det er problematisk at forfølge dine drømme eller søge lykken her i livet, hvis ikke du er i balance, hvis ikke basen af hvem du er, hviler i dig selv

Mange forskellige kilder har ligget til inspiration for hvad du ser samlet her, især mine oplevelser på Mastery University, bøger, lydbånd, film, naturen, meditation, mit game og lange samtaler med min bror og nære venner. Dette er et igangværende arbejde under opbygning – konstruktiv kritik, reflektioner og gode ideer til tilføjelser modtages med glæde.

Tag hvad du kan bruge, prøv det der udfordrer dig, praktiser hvad der giver mening, smid resten væk. Dette er ikke den endegyldige løsning på dit livs kvaler, men det er min forhåbning at du må finde inspiration til at skabe et live med mere glæde. Det liv som du drømmer om. Tak for din tid, god rejse.

Dette er del 3 ud af 3.

Med Venlig Hilsen
Jeppe Lange, gæsteskribent

Livets Firkløver – Del 3, Arketyperne

For hver af de fire livsområder, krop, hjerte, sind og sjæl, er der en arketype. En arketype er en bestemt personlighed vi alle besidder. Så at sige et fælles minde om en særlig type af bevidsthed. Forestil dig hver arketype som en beskytter og udøver af hvert af dine livområder. Det er personligheder du kan kontakte og spørge til råds.

Sørg for bare at lege med ideen omkring at du indeholder flere persontyper. Der er ikke nogen konkret rigtig eller forkert opfattelse af dette koncept. Du skaber dit eget indre univers. Dette er bare et af mange værktøjer til selvhjælp, men et ekseptionelt stærkt et af slagsen – det er arbejdet værd at mestre evnen til atkommunikere med arketyperne.

Kroppens arketype er Krigeren

Krigeren er den kloge kæmper der besidder styrke og evnen til direkte handling. Krigeren tager den lige vej og arbejder for de simplere dyder her i livet.

Tag et øjeblik til at se Krigeren for dit indre øje. Hvor i kroppen er Krigeren placeret? Stil dig som krigeren ville stå. Sig lyden som Krigeren ville lave.

Det er vigtigt at du laver disse øvelser. Måske føles det fjollet, men det at du associerer en bestemt måde at bruge din krop på til en bestemt arketype, gør dig i stand til at komme i kontakt med denne særlige form for bevidsthed, hvor som helst og når som helst. Også når du ikke føler at du har overskuddet eller evnerne til at løse en særligt svær situation.

Hjertets arketype er Elskeren

Elskeren er det kærlige og sociale menneske. Elskeren er taknemmelig for mennesker og hændelser i sit liv. Elskeren spreder glæde og handler spontant udfra sine følelser.

Tag et øjeblik til at se Elskeren for dit indre øje. Hvor i kroppen er Elskeren placeret? Stil dig som Elskeren ville stå. Sig lyden som Elskeren ville lave.

Sindets arketype er Magikeren

Magikeren er det intelligente menneske der kan løse problemerne som ved et trylleslag. Magikeren kan vende tingene på hovedet og anskue dem kreativt.Magikeren kan gå analytisk til værks, fokusere intenst og sætte mål.

Tag et øjeblik til at se Magikeren for dit indre øje. Hvor i kroppen er Magikeren placeret? Stil dig som Magikeren ville stå. Sig lyden som Magikeren ville lave.

Sjælens arketype er Majestæten

Majestæten er viis og fattet. Majestæten ser alting fra et højere sted, har overblik over situationen. Majestæten ved hvad der er det rigtige at gøre og forstår hvorledes verden hænger sammen, på alle måder.

Tag et øjeblik til at se Majestæten for dit indre øje. Hvor i kroppen er Majestæten placeret? Stil dig som Majestæten ville stå. Sig lyden som Majestæten ville lave.

Arketyperne er dit panel

Du har nu stiftet bekendtkab med dit eget panel af supereksperter på hvert område af dit liv. Har brug for hjælp, måske sidder du følelsesmæssigt beklemt i en ubehagelig situation, da kunne det være behjælpeligt at indtage Krigerens fysiologi, for at få styrken til at tage handling.

Har du brug for at værdsætte situationen omkring dig, er det måske Elskeren der er den rette.

Har du brug for at lægge en plan for hvorledes du kan skabe nye resultater, da finder Magikeren ud af hvad der skal gøres.

Endeligt handler problemet måske slet ikke om de ydre hændelser, spørg da Majestæten til råds – han ved helt sikkert besked om hvordan du ser indad for at løse situationen.

I en mindre abstrakt form er selve bevidstheden om at du rummer dette brede spænd af forskellige typer intelligens, noget der styrker dig til at mobilisere dine ressourcer i pressede situationer. Om det så end er på tide at foretage en drastisk ændring af din livsbane eller realisere dine mål og drømme.

Leg med det. Intet er fast. Jeg håber bare jeg har kunnet være der for dig som en god guide, at dette på blot en eller anden måde har gjort dig nysgerrig til at undersøge hvad der faktisk er muligt.

Jeg ønsker dig alt det bedste på din vej her i livet, kan du bruge min hjælp til noget er jeg blot en email væk.

Hav en fantastisk dag.
Jeppe Lange

Livets firkløver del 1

Dette er en samling af værktøjer, der er blevet til ud fra et personligt behov, for at balancere de større områder af mit liv. Det er min overbevisning at det er problematisk at forfølge dine drømme eller søge lykken her i livet, hvis ikke du er i balance, hvis ikke basen af hvem du er, hviler i dig selv

Mange forskellige kilder har ligget til inspiration for hvad du ser samlet her, især mine oplevelser på Mastery University, bøger, lydbånd, film, naturen, meditation, mit game og lange samtaler med min bror og nære venner. Dette er et igangværende arbejde under opbygning – konstruktiv kritik, reflektioner og gode ideer til tilføjelser modtages med glæde.

Tag hvad du kan bruge, prøv det der udfordrer dig, praktiser hvad der giver mening, smid resten væk. Dette er ikke den endegyldige løsning på dit livs kvaler, men det er min forhåbning at du må finde inspiration til at skabe et live med mere glæde. Det liv som du drømmer om. Tak for din tid, god rejse.

Med Venlig Hilsen
Jeppe Lange, gæsteskribent

Livets Firkløver – Del 1, Firkløverets anatomi

Overordnet kan livet deles ind i fire essentielle områder. Forestil dig hver af disse som et kronblad på er firkløver:

Krop      Sjæl

Hjerte     Sind

Kroppen sanser verden, den er din kilde til energi og handling.
Hjertet er kærligt og socialt, det er din kilde til kærlighed, bidrag og sand glæde.
Sindet er intelligent og kreativt, det er din kilde til fokus, målsætninger og kreativitet.
Sjælen er din filosofi og moral, den er din kilde til følelser af identitet, forbundethed og indsigt.

Styrk din krop så du har overskud og ro til at lytte til dit hjerte. Handl i overensstemmelse med dit hjerte og dit sind vil finde vejen til din sjæl. Her finder du den indsigt du virkelig søger.

Et sundt liv, er et liv hvor bladene på dit firkløver gror og udvikles i takt, ikke på bekostning af de andre områders trivsel.

På jorden vokser et firkløver ved at den suger vand fra mulden og dens blade rammes af solens stråler. En process der danner energi til at vokse af.

Se din vækst som forudsat af de kræfter du trækker op fra dit indre og hvordan du bruger dem i forhold til de hændelser der kommer udefra. Skaber du synergi, skaber du vækst. Der er ikke nogen grænser for hvor meget du kan vokse.

Når vi nedbryder de fine metaforer lidt, så er her hvad jeg mener med det:

Din krop er dit tempel, værn om den, lyt til dens signaler og styrk dig selv dagligt til at tage handling. For at være en handlingens mand må du først og fremmest have kroppen i balance. Du kan have nok så smukke tanker og følelser, men er du syg og døende hæmmer du dit potentitale drastisk. Respekter og elsk din krop ved at bruge den og styrke den – gennem den måde du bevæger dig på, den kost du spiser og den hvile du får. Et rent sind behøver et sundt legeme.

Dit hjerte er en metafor for dit sociale væsen. Rangerende kun akkurat under dine essentielle behov for ilt, mad og drikke, er vi sociale væsener. Flokdyr om du vil. Vi behøver samvær.

Dit hjerte udstyrer dig med kærlighed, omsorg, taknemmelighed og evnen til at føle sand glæde. Dit hjerte analyserer ikke situationen i stykker. Det føler bare. Er til i nu’et. Når du virkelig bare mærker efter, gør hvad der føles rigtigt, lever du i overensstemmelse med dit hjerte.

Dit sind er din intelligens, din analytiske og kreative hjerne. Dit sind gør dig i stand til bevidst at flytte dit fokus, sætte nye mål og finde kreative måder at løse en opgave. Det er dit sind der i stand til at tage over, hvis du er “kørt fast” i dine følelser eller du beslutter dig for at skabe noget nyt. Dit sind bestemmer fokus, fokus generer følelser, følelser leder til handling, handling skaber resultater. Resutater er din fortolkning af dine handlinger. Forskellige mennesker vil tolke forskellige handlinger til at forårsage forskellige resultater

Husk det: Fokus – Følelser – Handling – Resultater.

Men hvad ligger så til grund for dit fokus? Hvad gør dig i stand til overhovedet at vælge at fokusere på det positive eller negative til at starte med? Det er her jeg mener sjælen kommer ind i billedet…

Sjælen er din dybe følelse af hvem du er og hvad du er forbundet til. Din følelse af dig selv og hvad du står for – din identitet og moral. Din opfattelse af din identitet er summen af dit livs handlinger og særligt din fortolkning heraf, indtil nu.

Du skaber et billede af dig selv og dermed din opfattelse af verden. Forandringer på dette niveau, forandringer i dit sjælebillede, er altomgribende i forhold til dine andrelivsområder. Alt efter om du f.eks. ser dig selv som en generelt givende eller nærig person, vil du skabe vidt forskellige resultater. Alt efter om du ser dig selv som etsocialt individ eller en enspænder, har det enorm indflydelse på hvad du værdsætter og fokuserer på – dermed hvilke resultater du skaber i dit liv.

Din identitetsopfattelse har altså stor indflydelse på dine følelserhandlinger og endeligt hvilke resultater du skaber her i livet.


Krop —–[handling]——- Sjæl
|
[følelser]                    [resultater]
| |
Hjerte——[fokus]——– Sind

Kan du se hvorledes dine livsområder hænger uløseligt sammen? Svækker du et led, svækker du dem alle. Styrker du et led, styrker du dem alle. Indarbejder du daglige vaner der sikrer at du styrker hvert enkelt led hver dag… wow.

Meningen med denne post er at give dig nogle enkle værktøjer, let-udførlige skridt du kan tage hver dag, for at vokse på alle områder. Skridt på vejen til at skabe balance i din tilværelse, tilføre mere glæde i dit liv. Først var det vigtigt at du forstod sammenhængen i dit liv, tak fordi du stadig hænger på.