Tag-arkiv: personlig udviking

Livets firkløver del 1

Dette er en samling af værktøjer, der er blevet til ud fra et personligt behov, for at balancere de større områder af mit liv. Det er min overbevisning at det er problematisk at forfølge dine drømme eller søge lykken her i livet, hvis ikke du er i balance, hvis ikke basen af hvem du er, hviler i dig selv

Mange forskellige kilder har ligget til inspiration for hvad du ser samlet her, især mine oplevelser på Mastery University, bøger, lydbånd, film, naturen, meditation, mit game og lange samtaler med min bror og nære venner. Dette er et igangværende arbejde under opbygning – konstruktiv kritik, reflektioner og gode ideer til tilføjelser modtages med glæde.

Tag hvad du kan bruge, prøv det der udfordrer dig, praktiser hvad der giver mening, smid resten væk. Dette er ikke den endegyldige løsning på dit livs kvaler, men det er min forhåbning at du må finde inspiration til at skabe et live med mere glæde. Det liv som du drømmer om. Tak for din tid, god rejse.

Med Venlig Hilsen
Jeppe Lange, gæsteskribent

Livets Firkløver – Del 1, Firkløverets anatomi

Overordnet kan livet deles ind i fire essentielle områder. Forestil dig hver af disse som et kronblad på er firkløver:

Krop      Sjæl

Hjerte     Sind

Kroppen sanser verden, den er din kilde til energi og handling.
Hjertet er kærligt og socialt, det er din kilde til kærlighed, bidrag og sand glæde.
Sindet er intelligent og kreativt, det er din kilde til fokus, målsætninger og kreativitet.
Sjælen er din filosofi og moral, den er din kilde til følelser af identitet, forbundethed og indsigt.

Styrk din krop så du har overskud og ro til at lytte til dit hjerte. Handl i overensstemmelse med dit hjerte og dit sind vil finde vejen til din sjæl. Her finder du den indsigt du virkelig søger.

Et sundt liv, er et liv hvor bladene på dit firkløver gror og udvikles i takt, ikke på bekostning af de andre områders trivsel.

På jorden vokser et firkløver ved at den suger vand fra mulden og dens blade rammes af solens stråler. En process der danner energi til at vokse af.

Se din vækst som forudsat af de kræfter du trækker op fra dit indre og hvordan du bruger dem i forhold til de hændelser der kommer udefra. Skaber du synergi, skaber du vækst. Der er ikke nogen grænser for hvor meget du kan vokse.

Når vi nedbryder de fine metaforer lidt, så er her hvad jeg mener med det:

Din krop er dit tempel, værn om den, lyt til dens signaler og styrk dig selv dagligt til at tage handling. For at være en handlingens mand må du først og fremmest have kroppen i balance. Du kan have nok så smukke tanker og følelser, men er du syg og døende hæmmer du dit potentitale drastisk. Respekter og elsk din krop ved at bruge den og styrke den – gennem den måde du bevæger dig på, den kost du spiser og den hvile du får. Et rent sind behøver et sundt legeme.

Dit hjerte er en metafor for dit sociale væsen. Rangerende kun akkurat under dine essentielle behov for ilt, mad og drikke, er vi sociale væsener. Flokdyr om du vil. Vi behøver samvær.

Dit hjerte udstyrer dig med kærlighed, omsorg, taknemmelighed og evnen til at føle sand glæde. Dit hjerte analyserer ikke situationen i stykker. Det føler bare. Er til i nu’et. Når du virkelig bare mærker efter, gør hvad der føles rigtigt, lever du i overensstemmelse med dit hjerte.

Dit sind er din intelligens, din analytiske og kreative hjerne. Dit sind gør dig i stand til bevidst at flytte dit fokus, sætte nye mål og finde kreative måder at løse en opgave. Det er dit sind der i stand til at tage over, hvis du er “kørt fast” i dine følelser eller du beslutter dig for at skabe noget nyt. Dit sind bestemmer fokus, fokus generer følelser, følelser leder til handling, handling skaber resultater. Resutater er din fortolkning af dine handlinger. Forskellige mennesker vil tolke forskellige handlinger til at forårsage forskellige resultater

Husk det: Fokus – Følelser – Handling – Resultater.

Men hvad ligger så til grund for dit fokus? Hvad gør dig i stand til overhovedet at vælge at fokusere på det positive eller negative til at starte med? Det er her jeg mener sjælen kommer ind i billedet…

Sjælen er din dybe følelse af hvem du er og hvad du er forbundet til. Din følelse af dig selv og hvad du står for – din identitet og moral. Din opfattelse af din identitet er summen af dit livs handlinger og særligt din fortolkning heraf, indtil nu.

Du skaber et billede af dig selv og dermed din opfattelse af verden. Forandringer på dette niveau, forandringer i dit sjælebillede, er altomgribende i forhold til dine andrelivsområder. Alt efter om du f.eks. ser dig selv som en generelt givende eller nærig person, vil du skabe vidt forskellige resultater. Alt efter om du ser dig selv som etsocialt individ eller en enspænder, har det enorm indflydelse på hvad du værdsætter og fokuserer på – dermed hvilke resultater du skaber i dit liv.

Din identitetsopfattelse har altså stor indflydelse på dine følelserhandlinger og endeligt hvilke resultater du skaber her i livet.


Krop —–[handling]——- Sjæl
|
[følelser]                    [resultater]
| |
Hjerte——[fokus]——– Sind

Kan du se hvorledes dine livsområder hænger uløseligt sammen? Svækker du et led, svækker du dem alle. Styrker du et led, styrker du dem alle. Indarbejder du daglige vaner der sikrer at du styrker hvert enkelt led hver dag… wow.

Meningen med denne post er at give dig nogle enkle værktøjer, let-udførlige skridt du kan tage hver dag, for at vokse på alle områder. Skridt på vejen til at skabe balance i din tilværelse, tilføre mere glæde i dit liv. Først var det vigtigt at du forstod sammenhængen i dit liv, tak fordi du stadig hænger på.